Nowa publikacja w Journal of Neuroimmunology

Moja najnowsza publikacja na temat limfocytów iNKT oraz Tγδ w patogenezie stwardnienia rozsianego została właśnie udostępniona w finalnej wersji online. Zaobserwowaliśmy liczne istotne statystycznie odchylenia. Najważniejszym z nich wydaje się znacznie większy odsetek limfocytów RORγT+. Więcej informacji na temat badania dostępne jest w pełnej wersji publikacji. Do 27 października 2019 publikacja jest dostępna bezpłatnie dla […]