Komórki M-MDSC jako czynnik rokowniczy przewlekłej białaczki limfocytowej

Niedawno, no dobra, kilka miesięcy temu, opublikowaliśmy wyniki badania nad komórkami supresorowymi z linii mieloidalnej (M-MDSC) w przewlekłej białaczce limfocytowej (CLL) i … Okazało się, że powinniśmy brać pod uwagę ich odsetek jako niezależny czynnik rokowniczy. Więcej informacji w pełnotekstowej publikacji w otwartym dostępnie – link.

Nowa publikacja w Journal of Neuroimmunology

Moja najnowsza publikacja na temat limfocytów iNKT oraz Tγδ w patogenezie stwardnienia rozsianego została właśnie udostępniona w finalnej wersji online. Zaobserwowaliśmy liczne istotne statystycznie odchylenia. Najważniejszym z nich wydaje się znacznie większy odsetek limfocytów RORγT+. Więcej informacji na temat badania dostępne jest w pełnej wersji publikacji. Do 27 października 2019 publikacja jest dostępna bezpłatnie dla […]